Nowoczesny Nauczyciel-specjalistą w branży gastronomicznej

Cele projektu

Celem główny projektu jest zwiększenie o co najmniej 40% umiejętności i kwalifikacji zawodowych (w zakresie praktycznego nauczania przedmiotów gastronomicznych, porozumiewania się w języku angielskim, wykorzystania ICT oraz pedagogiczno-wychowawczych) 60 nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi poprzez organizację kursów doskonalących, w terminie do 30.06.2015r.

Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Zwiększenie o co najmniej 40% umiejętności i kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli kształcenia zawodowego, poprzez organizację kursów doskonalących w dziedzinie gastronomii oraz z języka angielskiego, w terminie do 30.06.2015r.

2. Zwiększenie o co najmniej 40% umiejętności w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania wśród 24 nauczycieli ZSG w Łodzi, poprzez organizację kursu doskonalącego, w terminie do 30.06.2015r.

3. Zwiększenie o co najmniej 40% umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania własnego autorytetu wśród 24 nauczycieli ZSG, poprzez organizację kursu doskonalącego, w terminie do 30.06.2015r.

logo1

logo2

logo3

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LIDER

Doradzto Unijne Zbigniew Banasiak
Biuro projektu:
ul. 3-go maja 5A / lokal 10
95-100 Zgierz
e-mail: zbigniew.banasiak@dge.pl
tel./fax: (42) 716 26 23
tel. kom. 604 126 954

 

DGE

GRUPA DOCELOWA

Nauczyciele ZSG w Łodzi
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
im. I Armii Wojska Polskiego
ul. Sienkiewicza 88
90-357 Łódź

 

 

ZGE

PARTNER

Miasto Łódźlogo Lodzi
90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104

 

 

kapital ludzki png

wszystkie prawa zastrzeżone
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014