Nowoczesny Nauczyciel-specjalistą w branży gastronomicznej

Temat projektu

PIC 0361 4

 

 

Projekt pn. "Nowoczesny Nauczyciel- specjalistą w branży gastronomicznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest firma Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak. Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź - Partnerem projektu. Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.

logo1

logo2

logo3

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LIDER

Doradzto Unijne Zbigniew Banasiak
Biuro projektu:
ul. 3-go maja 5A / lokal 10
95-100 Zgierz
e-mail: zbigniew.banasiak@dge.pl
tel./fax: (42) 716 26 23
tel. kom. 604 126 954

 

DGE

GRUPA DOCELOWA

Nauczyciele ZSG w Łodzi
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
im. I Armii Wojska Polskiego
ul. Sienkiewicza 88
90-357 Łódź

 

 

ZGE

PARTNER

Miasto Łódźlogo Lodzi
90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104

 

 

kapital ludzki png

wszystkie prawa zastrzeżone
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014